PRL: Plan “optimizacije” uništava javno zdravstvo

842 595 Partija radikalne levice

Svetska banka priprema temelje za guranje zdravstvenog sistema Srbije u privatizaciju, što će dovesti do toga da onaj ko nema pare neće moći ni da priušti lečenje, a ostali će štedeti na svom zdravlju.U okviru tzv. Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije, Ministarstvo zdravlja je pod diktatom Svetske banke angažovalo nekoliko privatnih konsultanata i lobi grupa kojima je poverena izrada plana “optimizacije” javnog zdravstva.

Za ovaj posao ih nije preporučila kompetencija na polju medicine i zdravstva, već iskustvo u sakaćenju državnih institucija pod izgovorom efikasnosti. Među njima je najozloglašeniji NALED, lobističko udruženje koje već godinama u javnosti zastupa, a u radnim grupama za izradu propisa i strateških dokumenata sprovodi interese krupnog kapitala, i oblikuje javne službe prema poslovanju na štetu interesa građana u raznim poljima, od urbanizma i potrošačkih prava do radnih prava. U izradi plana nisu učestvovale institucije javnog zdravstva, koje najbolje poznaju probleme u zdravstvu i načine za njihovo rešavanje.

Kao i u drugim oblastima, “optimizacija” je zapravo druga reč za “štednju” i onesposobljavanje javnog sektora da služi javnom interesu. Zato je plan je donet naprečac i praktično bez ikakve javne rasprave. Ovim planom se ništa ne “optimizuje”, već se naprotiv otežava dostupnost zdravstvene zaštite stanovništvu. Takođe, znatno se otežavaju uslovi rada doktora i medicinskih sestara na svim nivoima zdravstvene zaštite. Dodatno pogoršanje uslova rada sektora koji je izdržao  najveće pritiske i spasao stanovništvo u toku pandemije, može samo da dovede do toga da sve više lekara i sestara bolje uslove traži van ove zemlje, ili u sektoru privatne zdravstvene zaštite. Umesto da unapredi primarnu zdravstvenu zaštitu i time ublaži pritisak na ostale zdravstvene ustanove, “optimizacija” po meri Svetske banke će dodatno desetkovati javno zdravstvo i osudutu stanovništvo na masovno umiranje od izlečivih bolesto.

Pandemija Kovid-19 je pokazala koliko su se zemlje bez sistema besplatne zdravstvene zaštite, uključujući i neke od najbogatijih zemalja sveta, pokazale nesposobnim da efikasno zaštite svoje stanovništvo, što je dovelo do tragičnog broja mrtvih. Najbolje rezultate postigle su države u kojima je zdravstveni sistem finansiran iz budžeta i kao takav garantuje dostupnu zdravstvenu zaštitu svima.

Vreme je da stanemo uz lekare i borimo se za naša prava na lečenje i njihovo pravo na dostojanstven rad!

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.