Partija radikalne levice nastaje 2020. godine kao partija koja se bori za socijalističko društvo zasnovano na jednakosti, solidarnosti, slobodi, demokratiji, internacionalizmu, antiimperijalizmu i antifašizmu, društvo u kojem će ljudi biti važniji od profita. Zalažemo se za Srbiju kao sekularnu republiku u kojoj su garantovani dostojanstven rad slobodan od izrabljivanja, krov nad glavom, zdrava hrana i životna sredina, besplatno zdravstvo i obrazovanje, rodna ravnopravnost i prava manjina.

Partiji radikalne levice prethodi Socijaldemokratska unija, nastala 1996. godine kao leva, opoziciona, demokratska, antinacionalistička i evropski orijentisana partija. Poslednjih godina, članstvo i rukovodstvo Socijaldemokratske unije uviđa sve veću potrebu za radikalno levim zaokretom, okuplja različite leve snage širom zemlje, radnice i radnike, studentkinje i studente, aktivistkinje i aktiviste u borbi za krov nad glavom, prirodna dobra, prava radnika/ca, besplatno školstvo. Proces okupljanja intenzivira se nakon Poziva Socijaldemokratske unije na ujedinjenje levih snaga 2018. godine. 2019. godine, članstvo SDU, ali i članstvo organizacije DiEM25 i nekadašnjeg Levog samita Srbije, pravi dalje korake u izgradnji prve ozbiljne leve partije u Srbiji nakon trideset godina. U septembru 2020, Kongres usvaja ime Partija radikalne levice, kao i novi Program, i bira novo rukovodstvo. Na čelu PRL je petočlano Predsedništvo: Milena Repajić, Mina Milošević, Isidora Aćimov, Ivan Velisavljević, Ivan Zlatić.

Težeći ka parlamentarnoj borbi, partija se oslanja na terensko iskustvo stečeno u fabrikama i na ulicama, na godinama građena znanja, na direktan kontakt sa potlačenim ljudima, na saradnju sa stručnim organizacijama u sveobuhvatnoj borbi za pravednije društvo.

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.