Vlada tera lekare iz Srbije – produžena “zabrana zapošljavanja”

940 788 Partija radikalne levice

Vlada Srbije je odlučila da se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru produži. Ova zabrana, koja je trebalo da istekne krajem prošle godine, produžena je do kraja 2026. To uključuje i zabranu zapošljavanja u javnom zdravstvu.

U praksi, to znači da se kapaciteti ne popunjavaju novim zaposlenima dovoljno brzo ili uopšte; i da se zdravstvenim radnicima produžava rad sa neizvesnim ugovorima na po nekoliko meseci, umesto da dobiju posao za stalno.

Potrebno zapošljavanje hiljada zdravstvenih radnika

Naše zdravstvo pati od hroničnog nedostatka zaposlenih. Da bi se povećali kapaciteti i adresirale gužve, čekanje, izgaranje i zamor zdravstvenih radnika potrebno je zapošljavanje nekoliko hiljada novih lekara, medicinskog osoblja i tehničara; i to na trajnim, stabilnim ugovorima.

Bogati za bogate

Umesto toga, Vlada Srbije nam poručuje da problemi zdravstvenog sistema u Srbiji u stvari nisu problemi nego poželjno stanje; da je poželjno da naši lekari i zdravstveni radnici nastave da beže u inostranstvo ili u privatni sektor; i da je poželjno da zdravlje bude priuštivo samo bogatoj manjini.

Mere štednje nedopustive

Najoštrije osuđujemo politiku neoliberalne vlade Srbije da kroz mere štednje na zdravstvu, obrazovanju i životnim potrebama naroda dok svojim tajkunskim saradnicima i stranim investitorima poklanja milijarde. Bićemo slobodni tek kada sami – bez robovanja tajkunskim i imperijalnim hirovima – budemo mogli da odlučujemo o razvoju našeg društva.

Naš stav

Detaljnije o značaju, problemima i rešenjima vezanim za zdravstvo pročitajte na: ZA KVALITETAN I SVIMA DOSTUPAN ZDRAVSTVENI SISTEM

Izdvajamo:

Godine mere štednje, rezova koji su podrazumevali i zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, negativno su uticale i na zdravstveni sistem. Zbog toga je nužno obrnuti proces i sprovoditi politiku zapošljavanja adekvatnih kadrova svuda gde su trenutno zaposleni preopterećeni i ne uspevaju da odgovore na potrebe stanovništva. Mogućnost greške kod zdravstvenih radnika i radnica koji su preopterećeni, odnosno nemaju dovoljno vremena za odmor, uvećava se usled iscrpljenosti i dekoncentracije, a posledice toga mogu biti pogubne. Lekare i lekarke treba osloboditi nepotrebnog administrativnog rada, kako bi mogli da se posvete svojoj osnovnoj delatnosti, tj. brizi o zdravlju svake pacijentkinje i pacijenta. Naš prioritet je stvaranje povoljnih uslova da stručni ljudi ostaju da rade u zemlji, da imaju priliku da doprinesu društvu i da ne budu pod političkim pritiscima. Ovo pre svega podrazumeva adekvatne plate, ali i bezbedno radno okruženje koje je preduslov za dobar rad medicinskog osoblja i dobar odnos sa pacijentima i širom zajednicom. Takođe, moraju postojati funkcionalni mehanizmi za sankcionisanje diskriminacije na radu, mobinga, kao i koruptivnih aktivnosti.

iz Programa PRL, odeljak “ZA KVALITETAN I SVIMA DOSTUPAN ZDRAVSTVENI SISTEM

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.