Pristupnica

Partija radikalne levice se bori za socijalističko društvo zasnovano na jednakosti, solidarnosti, slobodi, demokratiji, internacionalizmu, antiimperijalizmu i antifašizmu, društvo u kojem će ljudi biti važniji od profita. Zalažemo se za Srbiju kao sekularnu republiku u kojoj su garantovani dostojanstven rad slobodan od izrabljivanja, krov nad glavom, zdrava hrana i životna sredina, besplatno zdravstvo i obrazovanje, rodna ravnopravnost i prava manjina.

Naša najveća snaga su ljudi svesni društvene situacije i spremni da je promene. Pridruži nam se!

Članstvo u PRL je slobodno i dobrovoljno. Svako ko ispunjava uslove iz člana 21. Zakona o političkim strankama (niste sudija Ustavnog suda, javni tužilac, Zaštitnik/ca građana, pripadnik/ca vojske i policije, niti obavljate drugu funkciju nespojivu sa članstvom u političkoj stranci), i prihvata Statut i Program PRL postaje punopravni član/ica potpisivanjem Pristupnice.

Molimo vas da pre potpisivanja Pristupnice pročitate Obaveštenje o obradi ličnih podataka Partije radikalne levice (PRL, Partija) kao “rukovaoca podacima o ličnosti”, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Potpisivanjem Pristupnice dobrovoljno prihvatate način i svrhu obrade podataka izloženu u nastavku teksta.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

PRL prikuplja lične podatke svojih članova/ica iz potrebe političkog organizovanja i delovanja u skladu sa Zakonom o političkim strankama i Statutom Partije. Svrha prikupljanja Vaših podataka je vođenje tačne evidencije članova Partije radikalne levice. Evidencija služi i za ostvarivanje Vaših prava i obaveza kao člana/ice PRL, kao što su: da budete birani i da birate, da ravnopravno učestvujete u aktivnostima PRL, da budete informisani o aktivnostima PRL, da budete konsultovani o političkim temama ili da ostvarujete druga prava predviđena Statutoim i opštim aktima Partije ili obaveze kao što su poštovanje Statuta i odluka organa
Partije, plaćanje članarine, itd.

PRL vodi evidenciju o svojim članovima u pisanom i elektronskom obliku. Evidencija članstva sadrži: lično ime i prezime, ime majke ili oca, prebivalište, JMBG, adresu, datum učlanjenja u PRL i prestanka članstva u PRL, u skladu sa članom 21 Zakona o političkim strankama. Ovi podaci se čuvaju tokom trajanja članstva u Partiji. Pristup podacima ima isključivo ovlašćeno lice u administraciji PRL. U elektronskoj formi, podaci se nalaze u
posebnom softveru namenjenom isključivo za tu svrhu i zaštićeni su posebnom šifrom.

PRL vodi i podatke koji se odnose na datum rođenja, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, e-mail adresu, stručnu spremu, zanimanje, radnu poziciju, mesto zaposlenja, sindikat čiji/a ste član/ica, na dobrovoljnoj osnovi i ove podatke niste u obavezi da učinite dostupnim Partiji.

Svaki/a član/ica kao fizičko lice na koje se odnose podaci ima pravo da bude obavešten/a o obradi podataka na osnovu člana 19. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pravo na uvid (član 20. istog zakona), pravo na kopiju (član 21. istog zakona), kao i sva ostala prava predviđena zakonom.

Svaki/a član/ica kao fizičko lice na koje se odnose podaci ima pravo da opozove dozvolu za obradu podataka, kao i da bude obavešten/a io posledicama takvog opoziva.

Svaki član i članica imaju pravo da zahtevaju izmenu, dopunu ili brisanje podataka koji se odnose na njih, koje vrši nadležni organ PRL, u skladu sa Zakonom i Statutom PRL.

Svaki/a član/ica kao fizičko lice na koje se odnose podaci ima pravo na zaštitu u slučaju nedozvoljene obrade.

Svaki/a član/ica kao fizičko lice na koje se odnose podaci ima pravo na zaštitu u svim drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju.
Obrada svih podataka služi isključivo u navedene svrhe.


Partija radikalne levice

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.