Proglas: Za Novi Sad po meri radnog naroda

1024 513 Partija radikalne levice

Gradski odbor PRL Novi Sad poziva sve zainteresovane za borbu za Novi Sad po meri radnog naroda. U našem Proglasu za Novi Sad izdvojili smo najhitnije probleme u Gradu Novom Sadu kao i naše predloge rešenja. Naše aktivnosti u narednom periodu biće vezane pre svega za probleme stanovanja, zaposlenja, javnog prevoza i urbanističkog razvoja.

Cena stanovanja u Novom Sadu je godinama u porastu – cene kirija nekontrolisano rastu, a cene komunalija nisu u skladu sa primanjama prosečnih porodica. Do nesigurnog i nepriuštivog stanovanja dovelo nas je prepuštanje izgradnje stanova investitorima kojima su motivi gradnje profit, špekulacija i pranje novca. Zato je neophodno pokrenuti izgradnju stanova u javnom vlasništvu koji će se davati građanima s ciljem rešavanja stambenog pitanja velikog broja sugrađana.

Javni prevoz može i mora biti besplatan kako bi zaista mogao da služi javnom interesu. Problemi koji već duže vreme smanjuju kvalitet rada GSP-a su nedostatak zaposlenih usled mera štednji, a pre svega vozača, kao i nedostatak autobusa (ispravnih, efikasnih, bezbednih).

Iako je primarno problem za rešavanja na republičkom nivou vlast na lokalnom nivou ima poluge za rešavanje nekih od njih. Na primer, ukidanje agencijskog i nesigurnog zapošljavanja i izjednačavanje rada u privatnom sa radom u javnom sektoru.

Urbanistički planovi Grada Novog Sada se decenijama planiraju i sprovode u interesu investitora, a ne javnog interesa. Zato je neophodno proveriti poslovanja dosadašnje realizacije urbanističkih planova i donešenja odluka koje se tiče urbanizma u Novom Sadu. Stvaranje i realizovanje urabinističkih planova koji su u javnom interesu zaustaviće samovoljnu gradnju investitora i rešiti probleme parkirališta, teretnog saobraćaja, deponija, nedostatka javnih površina i prostora.

Organizovaćemo otvoreni sastanak na kojem će se raspravljati o ovim temama i drugim predlozima za unapređenje kvaliteta života u Novom Sadu. Sastanak će se održati 17. jula, ukoliko ste zainteresovani za sastanak javite nam se na mejl adresu: novisad.prl@gmail.com za informacije o vremenu i mestu održavanja sastanka.

PROGLAS ZA NOVI SAD PARTIJE RADIKALNE LEVICE

-ZA NOVI SAD PO MERI RADNOG NARODA-

 1. Za priuštivo i sigurno stanovanje za sve
 • Zaustaviti sva prinudna izvršenja.
 • Smanjiti troškove stanovanja i komunalija na prikladan nivo, obračunati se sa svima koji izbegavaju plaćanje komunalija
 • Sve prazne stanove dati na raspolaganje Gradu kako bi se izdavali po pristupačnim cenama
 • Regulisati iznajmljivanje stanova i postaviti ograničenje za cenu iznajmljivanja po kvadratu i spram prosečnih primanja
 • Zaustaviti samovolju investitora kojima je glavni motiv izgradnje stanova špekulacija i pranje novca
 • Pokrenuti izgradnju socijalnih stanova koji će se davati građanima koja će rešiti probleme nesigurnog i nepristupačnog stanovanja u Novom Sadu
 • Problem beskućništva rešavati kroz prenamenu praznih stanova i masovnu izgradnju socijalnih stanova
 1. Za besplatan i kvalitetan javni prevoz
 • Uvesti besplatan javni prevoz
 • Povećati kvalitet javnog prevoza – povećanjem broja zaposlenih (pre svega vozača) i autobusa (kao i zamena starijih, neefikasnih i nebezbednih)
 • Bolji uslovi rada i veće plate za sve zaposlene u GSP-u
 • Reorganizovati postojeće i uvesti novi gradske linije; uvesti tramvajske linije
 1. Za sigurno i bolje plaćeno zaposlenje:

Iako je primarno problem za rešavanja na republičkom nivou vlast na lokalnom nivou ima poluge za rešavanje nekih problema:

 • Ukinuti agencijsko i nesigurno zapošljavanje
 • Izjednačiti rad u privatnom sa radom u javnom sektoru – privatnici će morati da zapošljavaju pod istim uslovima i sa istom platom kao u javnom sektoru
 1. Za urbanistički plan po meri svih građana Novog Sada
 • Provera poslovanja dosadašnje realizacije urbanističkih planova i donešenja odluka koje se tiče urbanizma u Novom Sadu
 • Formiranje urbanističkih planova u skladu sa javnim interesom 
 • Izmeštanje teretnog saobraćaja
 • Zabrana izgradnje koju sprovode privatni investitori
 • Rešavanje problema parkirališta kroz izgradnju javnih parkinga i garaža uz istovremeno subvencionisanje drugih oblika prevoza u cilju manjeg oslanjanja grada na automobile
 • Izgradnja javnih površina i prostora koji će zadovoljiti potrebu ljudi za javnim okupljanjem, rekreacijom, sportom, kulturom i drugih aktivnosti

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.