PRL: Za promenu izbornog sistema, iz korena i odmah!

842 595 Partija radikalne levice

Nacionalna koalicija za decentralizaciju pozvala je sve relevantne političke stranke da se izjasne da li su za promenu izbornog sistema pre najavljenih izbora aprila 2022, posle tog datuma ili im aktuelni sistem odgovara, a po odgovorima – svi su za promenu, većina za opciju pre 2022, dok ostali imaju bojazan da će vlast zloupotrebiti proces, pa su za menjanje nakon proleća 2022.

Svoj stav izneli su i predstavnici Partije radikalne levice:

“Podržavamo zahtev da se izborni sistem iz korena promeni, pre nastupajućih izbora, i to prvenstveno u pogledu finansiranja izbornih aktivnosti i političkog organizovanja. Ukoliko se ovi troškovi ne prilagode ustavnom pravu snih građanki i građana da biraju i budu birani/e, kao i ustavom garantovanoj slobodi političkog organizovanja, onda biranje poslanika/ca po imenu i prezimenu samo po sebi neće doneti očekivanu demokratizaciju, jer će stvarno pravo da budu birani/e i stvarnu slobodu organizovanja i dalje imati samo oni koji pridobiju podršku finanskih centara moći. Dakle mi nismo protiv promene izbornog sistema na način koji predlažete, ali smatramo da je nedovoljna, i ukoliko bude doneta bez radikalnog smanjenja troškova izbornih aktivnosti i političkog organizovanja, ta promena će biti samo kozmetičke prirode.”

Izvor: Nacionalna koalicija za decentralizaciju

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.