Opasni otpad i toksične investicije

500 540 Partija radikalne levice

Vlada Republike Srbije i lokalne samouprave uporno i besprizorno stavljaju interese domaćeg i stranog kapitala iznad zdravlja građana i zaštite životne sredine. Dovođenje stranih investitora koji nesmetano rade kršeći propise u oblasti životne sredine, nastavlja se planom o izgradnji spalionice opasnog otpada u Požarevcu.

Lokalna vlast u Požarevcu potpisala je sporazum sa korejskom kompanijom Elias Eco o izgradnji spalionice opasnog otpada, ne obazirući se na apele građana, lokalnih organizacija, kao i organizacija koje se bave ekološkim pravom, koje im ukazuju na ozbiljne probleme u ostvarivanju takvog projekta. Požarevac u neposrednoj blizini ima Železaru Smederevo i termoelektrane, i građani se godinama unazad bore sa zagađenjem koje one prouzrokuju. No lokalna samouprava očigledno ne mari za to i ne obazire se na apele svojih sugrađana.

Lokacija predviđena za buduću spalionicu opasnog otpada se delom nalazi van građevinskog zemljišta. Ta lokacija je, prema Planu generalne regulacije, predviđena za proizvodnju i uslužne delatnosti, zbog čega postrojenje poput spalionice opasnog otpada nije dozvoljeno. Preko puta planiranog projekta nalazi se i silos za proizvodnju hrane, koji radi po principu strujanja vazduha, kao i poljoprivredno zemljište (uzgoj žitarica). Uvidom u dokumentaciju Republičkog geodetskog zavoda vidi se i da su najbliži stambeni objekti od planiranog projekta udaljeni 550-650 metara. Šteta koju bi ovakav projekat naneo prehrani i zdravlju građana Požarevca je ogromna i nenadoknadiva.

Ovakvi projekti nisu mogući u zemljama EU, ali ni u zemljama u okruženju koje vode računa o zaštiti životne sredine, a posebno o zaštiti vazduha i zemljišta. Predviđena parcela očito ne zadovoljava kriterijume za izgradnju spalionice opasnog otpada i predstavlja još jednu veliku opasnost po zdravlje građana.

Pored navedenih problema, postoji i osnovana sumnja da je pomenuta lokacija u vlasništvu nosioca javne funkciije, predsednika Privrednog saveta Grada Požarevca, što je direktan sukob interesa. Privredni savet je stalno radno telo Gradskog Veća, čime se dolazi do pitanja, da li lokalna vlast radi u interesu građana ili u ličnom interesu i interesu krupnog kapitala?

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.