Održan XI (vanredni) Kongres Socijaldemokratske unije

1024 683 Partija radikalne levice

Jedanaesti, vanredni, Kongres Socijaldemokratske unije održan je u nedelju 16. februara 2020. godine u Beogradu. Na njemu su razmatrane Izmene i dopune Statuta SDU koje su predložene sa ciljem strukturnih promena i boljeg funkcionisanja stranke.

Na osnovu vlastite obrazložene incijative, kao i incijative Gradskog odbora Beograd, Glavni odbor Socijaldemokratske unije predložio je više amadmana na Statut partije. Pre svega, predloženo je ukidanje frakcija, zatim ukidanje funkcije predsednika čije nadležnosti će biti poverene petočlanom Predsedništvu koje bira kongres, kao i osnivanje Komisije za medijaciju koja bi trebalo da rešava sporove između članova i članica partije.

Takođe, Glavni odbor predložio je i uvođenje organa Izvršnog odbora koji bi trebalo da omogući efikasnije funkcionisanje partije, pre svega prilikom daljeg proširenja. Osim toga, predložen je i amadman pooštravanja kriterijuma za članstvo u partiji kojim se predviđa da član/ica SDU ne može biti član/ica nijedne druge političke stranke na teritoriji Republike Srbije ili druge političke organizacije koja uzima ili je uzimala učešće na izborima na teritoriji Republike Srbije. Na kraju, predložen je i amandman koja se tiče imovine SDU u slučaju prestanka aktivnosti kojim je predviđeno da o imovini odlučuje Kongres.

 Nakon konstruktivne diskusije između prisutnih delegata i delegatkinja, svi predloženi amandmani su usvojeni. Kako je istakao dosadašnji predsednik Ivan Zlatić, odluke koje je usvojio Kongres omogućiće punu demokratičnost i transparentnost rada partije. Održavanje XII redovnog Kongrees je, usvajanjem prelaznih i završnih odredbi, predviđeno do kraja proleća 2020, kako i zahteva Statut SDU. Taj Kongres biće izborni, mandat postojećih organa, uključujući Glavni odbor i Predsednika, traje do izbora novih.

 Na ovom kongresu razgovaralo se i o neizlasku na republičke izbore, finansijskim i drugim problemima sa kojima se partija suočava, čime su postavljeni okviri tema kojima će se baviti naredni, redovni Kongres.

Prečišćen i gramatički ujednačen tekst Statuta biće istaknut na internet sajtu partije u roku predviđenom zakonom i Statutom, tako da se članovi mogu informisati i tim putem o nastalim promenama.

19. februar 2020. godine

Sekretarijat Socijaldemokratske unije

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.