Održana sednica Glavnog odbora PRL

421 298 Partija radikalne levice

26. i 27. decembra 2020. održana je elektronska sednica Glavnog odbora Partije radikalne levice u formi video konferencije.

Na sednici su donesene sledeće odluke i zaključci:

 1. Usvojen je zapisnik sa Konstitutivne sednice GO održane 13.9.2020.
 2. Dogovoreno je da Izvršni odbor dostavi Glavnom odboru razrađen Plan rada za 2021. godinu.
 3. Četvorica novoizabranih predstavnika opštinskih odbora verifikovani su kao novi članovi Glavnog odbora.
 4. Verifikovan je petočlani Odbor za ekologiju PRL.
 5. Dejan Marković, Borisav Prelić i Branimir Kopilović kooptirani su u Glavni odbor.
 6. Borisav Prelić imenovan je za Poverenika za formiranje Gradskog odbora PRL u Nišu sa rokom od 6 meseci za ispunjavanje ovog zadatka.
 7. Dogovoreno je da do formiranja GrO Niš pristupnice i dalje obrađuje Izvršni odbor.
 8. Dogovoren je sastav tima za rad na tekstu Poslovnika o radu Glavnog odbora koji će na dokumentu raditi u saradnji sa Statutarnim odborom.
 9. Usvojeni su Izveštaj Predsedništva (bez finansijskog plana), Izveštaj o radu Sekretarijata i Direktorke, Izveštaj o radu Izvršnog odbora, Izveštaj o radu odbora za ekologiju, Izveštaj o radu Odbora za socijalna pitanja.
 10. Usvojena je Odluka o radu Sekretarijata i Direktora/ke PRL.
 11. Usvojen je predlog Strategije razvoja PRL kao parlamentarnog krila progresivnih društvenih pokreta i grupa.
 12. Usvojen je nacrt Finansijskog plana.
 13. Dogovoreno je da se Glavnom odboru dostavi detaljan finansijski izveštaj početkom 2021.
 14. Usvojen je predlog Predsedništva o sastavu Političkog saveta PRL uz mogućnost proširenja sastava.
 15. Usvojen je predlog za izmenu i dopunu Odluke o osnivanju Odbora za socijalna pitanja uz amandman koji podrazumeva da Odbor za socijalna pitanja donese svoj Pravilnik o radu kojim, u skladu sa Statutom PRL, bliže određuje svoj način rada.
 16. Imenovan je Inicijativni odbor Fronta žena.
 17. Imenovan je Inicijativni odbor Radničke omladine.
 18. Odlučeno je da se pošalje poziv svom zainteresovanom članstvu za formiranje Odbora za kulturu.
 19. Odlučeno je da se pošalje poziv svom zainteresovanom članstvu za formiranje Odbora za obrazovanje.
 20. Usvojen je predlog ovlašćenja Jove Bakića da istupa u javnosti u ime PRL.
 21. Predstavljena je programska platforma Odbora za ekologiju.
 22. Dogovoreno je da se na sledećoj sednici GO razgovara o izborima.

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.