dan žena

Danas obeležavamo 8. mart, Međunarodni dan žena

1024 1024 Partija radikalne levice

Danas obeležavamo 8. mart, Međunarodni dan žena

Na dan žena se sećamo

Danas se sećamo žena, marksističkih i socijalističkih feministkinja, koje su ovaj praznik ustanovile i koje su se borile za bolji i pravedniji svet, oslobođen klasne i patrijarhalne eksploatacije; radnica koje su pokretale štrajkove; žena koje su pokrenule revoluciju tražeći hleb i mir; žena koje su učestvovale u Narodnooslobodilačkoj borbi, kao borkinje, organizatorke, bolničarke; žena koje su izborile opšte pravo glasa; koje su gradile socijalističko društvo; žena koje su vekovima radile nečujno, u pozadini, poslove nege i brige; žena koje su se borile za naša prava, ali i svih onih koje su bile potlačene hiljadama godina.

Danas je ženska borba napadnuta sa dve strane. Od reakcionarnih desničara koji pokušavaju da ponište tekovine feminističke borbe u procesu rekonzervativizacije i kontrarevolucije. I od pokušaja neoliberalne kooptacije ženskog pokreta i njegovog stavljanja u službu kapitala i imperijalizma. Zato je više nego ikad važno da se borimo sa svešću da pune slobode nema bez ženskog oslobođenja, i da ženskog oslobođenja nema bez ukidanja klasne eksploatacije.

Na Dan žena se boriv protiv

Danas se borimo protiv nasilja u porodici koje u Srbiji odnosi trideset ženskih života godišnje; protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja; protiv eksploatacije, mobinga i neravnopravnog položaja radnica; protiv dvostrukog opterećenja žena: na radnom mestu i u kući; protiv diskriminacije žena i devojčica, protiv ukorenjenih rodnih uloga i stereotipa, i protiv seksizma; protiv napada na reproduktivna prava žena; protiv rata.

Danas se borimo za jednakost i ravnopravnost. Na Dan žena, kao i svaki dan, se borimo za žensko oslobođenje!

Svedocimo smo da se ekonomski i društveni položaj žena srozao poslednjih decenija kroz razbijanje socijalizma i socijalističkog nasleđa, odnosno kroz restauraciju kapitalizma. Zato je neophodno organizovanje.

Žensko oslobođenje ostvareno je kroz rad KPJ i AFŽ, kroz masovno organizovanje, dok nam se danas podmeće usitnjavanje borbi i atomizovanje organizacija što onemogućava osvajanja sloboda koje su naše heroine, majke, bake osvojile. Ukoliko želimo da povratimo slobode koje su osvojile naše majke i bake, a koje nam je oteto – moramo se organizovati kao i one kroz partiju. Zato vas pozivamo da se učlanite da se zajedno borimo za oslobođenje!

Žensko oslobođenje je deo našeg programa koji možete pročitati na: Program PRL – Žensko oslobođenje

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.