ZAJEDNO PROTIV DOKTRINE ZAGLUPLJIVANJA I SIROMAŠTVA!

720 576 Partija radikalne levice

Unija sindikata prosvetnih radnika je na protestu 17. marta ponovo pokazala kako se treba odupreti namerama vlasti da uništi osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji. Socijaldemokratska unija poziva na solidarnost sa protestom prosvetnih radnika, jer je borba za kvalitetan i svima dostupan obrazovni sistem ključna za budućnost Srbije.

Najavljeno uvođenje „dualnog obrazovanja“ znači faktičku privatizaciju obrazovanja u Srbiji. Čak i ako ne budu formalno privatizovane, naše škole će raditi za privatne kompanije i proizvoditi jeftinu radnu snagu, umesto da mladima prenose znanje i osposobljavaju ih da daju najbolje od sebe. Milionima mladih u Srbiji, čiji su roditelji opljačkani i poniženi u privatizaciji, obrazovanje je jedini preostali način da izađu iz siromaštva i preuzmu kontrolu nad svojim životom.

Prema nedavno objavljenom istraživanju Eurostata, Srbija je zemlja sa najvišim stepenom nejednakosti u Evropi. Vučićeva doktrina dualnog obrazovanja i privatizacije na steroidima ima za cilj da zacementira takve klasne odnose. Umesto da kazni krivce za pljačku, za šta je 2012. godine dobio poverenje građana, Vučić je dovršio uništenje društvenih preduzeća, amnestirao privatizacioni lopovluk i zaveo režim otvaranja najgorih i najslabije plaćenih radnih mesta u Evropi. Pravo na život i životne planove, koje je prethodnoj generaciji u Srbiji bilo je ukinuto ratom i sankcijama, ponovo se oduzima novim naraštajima, ovoga puta tako što su primorani da životare u bezizlazu perifernog kapitalizma.

Borba koju vode prosvetni radnici za bolje obrazovanje i za položaj učitelja i nastavnika najžilaviji je otpor tom bezizlazu. Socijaldemokratska unija poziva sve građane Srbije da aktivno podrže proteste prosvetnih radnika, i da kroz ovu podršku stvaramo jedinstven front protiv doktrine zaglupljivanja mladih i njihovog pretvaranja u korporativne robove.

 

U Berogradu, 20. marta 2017. godine

 

Sekretarijat SDU

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.