Za pristojne penzije

1024 759 Partija radikalne levice
Socijaldemokratska unija je oduvek smatrala i smatra da je odgovornost društva, a pre svega vlasti u tome da obezbedi redovnu isplatu pristojnih penzija. To je minimum o kome govorimo od osnivanja 1996. godine.
Pristojna penzija za nas je samo ona koja obezbeđuje dostojanstvenu starost: da niko ne sme da strepi da neće moći da plati stan, struju, infostan, da neće moći da ima za hranu i lekove, da neće moći da ima za unuke i za banju. Ovo što sada penzionerke i penzioneri imaju je na granici socijalne pomoći i to sve zahvaljujući politici Vlade Srbije.
Zato smo u Programu Socijaldemokratske unije proklamovali da je naš cilj da najniže penzije dostignu nivo minimalne potrošačke korpe kako bi obezbedile dostojanstven život i dostojanstvenu starost onima koji su nas svojim radom zadužili.
Smatramo i da je penzija stečena imovina koju država mora da garantuje. Upravo stoga još jednom najoštrije osuđujemo smanjenje penzija kojem je zarad popravljanja platnog bilansa pribegla Vlada Srbije.
Smatramo da je Vlada Srbije neosnovano oduzela od penzionerki i penzionera sad već skoro 3 mesečne penzije i da je samim tim obaveza Vlade da taj iznos vrati uvećan za zatezne kamate koje se primenjuju kod kašnjenja u plaćanju obaveza prema državi.
Borba Socijaldemokratske unije traje za ispunjenje tih obaveza Vlade Srbije jer smatramo da je da hitno i u interesu njenih najstarijih građana obustavljanje dalje zaduživanja od penzionerki i penzionera i započinjanje procesa vraćanja već pozajmljenog. Vraćanje oduzetih penzija takođe ne sme biti u velikom broju rata koje penzioneri i penzionerke neće u svom kućnom budžetu ni osetiti, već se penzije moraju vratiti tako da budu osetan prihod kućnog budžeta.

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.