SVET STAJE, KAMATE SE GOMILAJU

960 960 Partija radikalne levice

Parola da svi ravnomerno podnesemo teret borbe protiv epidemije korona virusa očigledno ne važi za banke. Naprotiv, zahvaljujući merama NBS banke će na epidemiji zaraditi!

Navodni „moratorijum na kredite“ omogućava bankama da i tokom trajanja moratorijuma obračunavaju ugovorene kamate za mesece u kojima se rate ne otplaćuju, čime se ukupna vrednost kredita povećava. Drugim rečima, nakon prestanka moratorijuma korisnike kredita neće sačekati samo loša i neizvesna ekonomska situacija, nego i veća mesečna rata, uvećana za kamatu obračunatu tokom važenja moratorijuma.

Posebno je zabrinjavajuća manipulacija kojom je obračunavanje kamate tokom trajanja moratorijuma skriveno od potrošača kredita I od javnosti. NBS je u obrazloženju primene moratorijuma ovu informaciju saopštilo nejasno, na samom kraju teksta, iako jedna od prethodnih rečenica jasno kaže: „Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza prema banci po osnovu kredita ali i svih drugih obaveza prema banci“.

Zahtevamo od Narodne banke Srbije i Kriznog štaba za privredu da odmah spreče bogaćenje banaka na epidemiji koronavirusa, odnosno da nalože novi moratorijum koji će uključiti i zaračunavanje ugovorene kamate tokom trajanja moratorijuma!

Ljudi ispred profita!

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.