SAOPŠTENJE SOCIJALDEMOKRATSKE UNIJE POVODOM SVETSKOG DANA IZBEGLICA

1024 407 Partija radikalne levice

Većina izbeglica i migranata iz azijskih i afričkih zemalja, od kojih je više od 7000 trenutno u Srbiji, ovogodišnji Svetski dan izbeglica dočekuju u uslovima krajnje obespravljenosti, nesigurnosti i nehumanog tretmana u evropskim zemljama. Nasilje evropskih institucija prema izbeglicama iz Sirije, Iraka, Avganistana, Pakistana i zemalja Severne Afrike zaslužuje naročitu osudu ako se ima u vidu da je upravo politika razvijenog dela sveta u značajnoj meri prouzrokovala ključne uzroke izbeglištva – ratove i klimatske promene.

Odgovor Evrope na najveći talas izbeglica od Drugog svetskog rata su zatvorena vrata, električne ograde na graničnim prelazima, snajperi, pendreci, psi, fizičko i psihičko zlostavljanje, zabrana kretanja i podele hrane, pljačka i samovlašče državnih službenika i prepuštanje izbeglica u ruke krijumčara. U javnosti se vode polemike isključivo oko toga koliko izbeglica koja zemlja treba da zbrine, i da li uopšte treba da ih primi. Retko se postavlja pitanje zašto su izbeglice i migranti uopšte napustili svoje domove.
Srbija bez jasne migracione politike, bez saradnje i koordinacije državnih institucija, donosi ad hoc odluke od nedelje do nedelje, i time živote izbeglica i migranata dovodi do krajnje neizvesnosti i beznađa. Novi Zakon o azilu, koji jedva primetno poboljšava pravni status izbeglica, još uvek nije usvojen. Izbeglice koje dobijaju zaštitu Srbije po odredbama važećeg zakona do kraja života neće steći pravo na državljanstvo, samim tim ni na pasoš, ni na posao, ni na elementarno ljudsko dostojanstvo. Otvara se prostor da izbeglice i migranti postanu novi robovi, novi beskućnici, nova obespravljena radna snaga na ulicama.

Civilni sektor i građani Srbije pokazali su prema izbeglicama mnogo više empatije i solidarnosti od države. Socijaldemokratska unija smatra da umesto kalkulantskih odluka Vlade i nehumanih direktiva EU, politika Srbije prema izbeglicama i migrantima treba da se oblikuje u skladu sa svakodnevnim naporima organizacija civilnog društva da izbeglicama olakšaju život, i u skladu sa razumevanjem građana za položaj progonjenih.

U Beogradu, 20. juna 2017. godine
Sekretarijat SDU

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.