PRL PROGRAM ZA BEOGRAD: PO MERI RADNOG NARODA

842 595 Partija radikalne levice

2020. godine osnovana je Partija radikalne levice. Osnovali su je radnici, studenti, penzioneri; aktivisti pokreta protiv prinudnih iseljenja, veterani borbi protiv pljačkaške privatizacije i drugi ljudi dobre volje. Naša partija se bori za društvo pravde i jednakosti – za socijalističko društvo u pravom smislu te reči. Beskompromisno smo protiv kapitalizma, fašizma i zapadnog imperijalizma. 

Danas, nakon više decenija društvenih katastrofa – ratova i sankcija, privatizacijske pljačke i tzv. “mera štednje” – građani Srbije su dovedeni na rub egzistencije. Naše pravo na dostojanstven rad i platu dostojnu čoveka je odavno urušeno; naše pravo na dom se svakodnevno gazi; a naše pravo na adekvatan javni prevoz i normalne uslove odrastanja za našu decu je prepušteno hirovima biznismena i lenje i korumpirane vlasti.

Borimo se i borićemo se za Srbiju po meri radnog naroda – a ovaj novi nivo naše borbe počinjemo izlaskom na gradske izbore u Beogradu!

U središte svog programa za grad Beograd stavljamo probleme kojima druge političke snage izbegavaju da se bave; probleme kojima su – u svojstvu sadašnje vlasti, bivše vlasti ili korumpirane i pro-sistemske opozicije – i sami doprineli. To su problemi rada i radnih uslova; stanovanja; prevoza i brige o deci. Radni narod u Beogradu, kao i u Srbiji, brine gde će i pod kojim uslovima raditi; da ima siguran krov nad glavom i normalne troškove stanovanja; da može da se osloni na pouzdan i priuštiv javni prevoz dok saobraća gradom; i da može da računa na institucije koje će mu čuvati decu dok je na poslu.

Ovo je naša platforma za gradske izbore i ovo su principi za koje će se boriti svaki naš kandidat za gradsku skupštinu:

Da obezbedimo dostojanstveno i dobro plaćeno zaposlenje za sve!

Navikli smo da se lokalne vlasti prenemažu kako ništa ne mogu da urade za radnike i radnice u svojim sredinama. Iako je tačno da se o privrednoj politici i radnom pravu odlučuje pre svega na republičkom nivou, lokalna vlast ima dovoljno poluga u svojim rukama da svojim građanima obezbedi dobro plaćeno i dostojanstveno zaposlenje za sve.

U javnim službama i preduzećima, tamo gde je grad poslodavac, ukinućemo agencijsko i nesigurno zapošljavanje. Ugovor na neodređeno mora biti pravilo, a ne privilegija. Zarada mora da prati troškove života, životnih planova, sigurnosti i odmora.

Dovešćemo u red privatne poslodavce i upregnuti sve poluge vlasti da radnici u privatnom sektoru dobiju isti položaj kao radnici u javnom. Ni jedna privatna firma neće moći da dobije nijednu administrativnu dozvolu od grada, nijednu javnu nabavku, subvenciju, niti novac za bilo kakav projekat ukoliko ne zapošljava svoje radnike i radnice sa istim pravima i po istim uslovima kakvi važe i za radnike i radnice u javnim preduzećima i administraciji.

Pomagaćemo radničko zadrugarstvo i samozapošljavanje nezaposlenih radnika i radnika u neformalnom sektoru. Subvencije i prednost u nabavkama koje dodeljuje grad imaće radnici i radnice koji se organizuju za zajedničku privrednu delatnost, a ne kompanije koje se nameću kao “efikasne” tako što zarađuju na eksploataciji svojih zaposlenih.

Da obezbedimo priuštivo i sigurno stanovanje za sve!

Grad mora da zaštiti pravo na dom svih svojih stanovnika: uvešćemo moratorijum na prinudna iseljenja ljudi iz svojih domova na nivou celog grada i obustaviti divljanje izvršitelja.

Srbija je već godinama u samom vrhu liste po teretu koji troškovi stanovanja predstavljaju za narod – preko 52% domaćinstava u Srbiji jedva pokriva osnovne račune. Zato moramo pod hitno da smanjimo teret preskupih komunalija za obične građane i da spustimo troškove stanovanja na prikladan nivo. Istovremeno, obračunaćemo se sa velikim korporacijama i milionerima koji izvrdavaju plaćanje komunalnih dugova gradu.

Sve prazne stambene prostore u vlasništvu grada daćemo u zakup građanima; po pristupačnim cenama zakupa i sa dugoročnim ugovorima koji garantuju njihovu sigurnost u stanu.

Oporezovaćemo investitore i firme koje koriste prazne stanove za špekulaciju i time održavaju izuzetno visoke kirije i prodajne cene.

Pokrenućemo projekat masovne izgradnje novih stanova u javnom vlasništvu, koji će se dodeljivati građanima po pristupačnim cenama otkupa; i na taj način stvoriti sredinu u kojoj će svako moći bezbedno da reši svoje stambeno pitanje.

Da obezbedimo besplatan i kvalitetan javni prevoz za sve!

Umesto da služi svojoj svrsi, i javni prevoz je postao sredstvo za gomilanje profita u džepovima nekolicine domaćih i stranih privatnika.

Prekinućemo rasparčavanje i propadanje GSP-a i vratiti kompletnu infrastrukturu gradskog prevoza u ruke Grada. Ukinućemo privatni biznis naplate karata, koji je doveo do tako visokih i nepristupačnih cena, i momentalno smanjiti cene karata; a u drugoj instanci ukinuti naplatu i uvesti besplatan javni prevoz za sve.

Proširićemo, popraviti i modernizovati autobuske i tramvajske linije; novac koji se sada troši na servise i garaže koji nisu u vlasništvu GSP-a preusmerićemo u popravku i modernizaciju. Obezbedićemo vozačima i ostalim radnicima u sektoru javnog prevoza veće plate i dostojne uslove za rad, i na taj način zaustaviti odlazak iskusnih vozača u inostranstvo.

Da obezbedimo sigurno i lako priuštivo mesto u vrtiću za svu decu!

Pokrenućemo obnovu našeg sistema državnih vrtića i izgradnju novih širom grada; posebno u onim naseljima gde postoji velika gužva i potreba za njima.

Omogućićemo svim roditeljima da upišu dete u vrtić, bez obzira na trenutno radno stanje; grad može i mora pomoći trenutno nezaposlenim roditeljima da izađu iz začaranog kruga nema posla – nema vrtića – nema posla. Roditeljima kojima teška finansijska situacija predstavlja prepreku obezbedićemo sve potrebne olakšice.

Pored rešavanja ova četiri ključna problema biće potrebne i druge mere. Naš cilj je da nateramo gradsku upravu na odgovoran odnos prema svima, a posebno prema osiromašenim i ugroženim stanovnicima Beogradskog okruga.

Ukinućemo tzv. „komunalnu miliciju“ i staviti tačku na njenu represiju nad građanima i malim prodavcima. Stavićemo tačku i na skupe i nepotrebne javne nabavke pomoću kojih bogati saradnici vlasti uzimaju milione iz gradske kase.

Sredstva koja se oslobode ukidanjem ovih suvišnih institucija i koruptivnih nabavki uložićemo u sveobuhvatniju i odgovorniju socijalnu politiku na nivou grada; kao i u rešavanje gorućih problema koje je gradska vlast godinama zapostavljala – kao što je pitanje kanalizacije u Krnjači i loše infrastrukture za život u neformalnim naseljima širom grada.

Investitore koji su zloupotrebljavali svoj uticaj i gradili bez dozvole – ili pomoću korupcije uzurpirali javne površine – ćemo strogo kažnjavati. Običnim građanima koji su u proteklim decenijama bili primorani da rešavaju svoje stambeno pitanje sopstvenim rukama ćemo olakšati i pojednostaviti postupak legalizacije.

Ekološka pitanja i problem čistog vazduha se moraju adresirati; neophodno je da sprovedemo modernizaciju našeg sistema elektrana, kao i ukidanje svih privatno-javnih partnerstava pri upravi deponije u Vinči. Ali ove mere moramo da sprovedemo samostalnom politikom koja će paziti na interese naroda; a ne kroz nove namete ili kroz zaduživanje kod predatorskih fondova zapadnog kapitala. 

PRL se zalaže za žensko oslobođenje, kako u državnoj tako i u gradskoj politici. U sklopu našeg plana uvođenja dostojanstvenih radnih uslova, moramo se obračunati i sa poslodavcima koji radnicama zakidaju deo zarade; koji otpuštaju trudnice i porodilje; ili koji uskraćuju novim roditeljima plaćeno odsustvo. Proširićemo i sistem “sigurnih kuća” u razgranat i svima dostupan sistem privremenog smeštaja za žrtve nasilja u porodici, kako niko ne bi bio primoran da trpi nasilje zbog nepostojanja alternative.

Zalažemo se za ravnopravnost svih građana Srbije i Beograda, protivimo relativizaciji fašizma i svim pokušajima vladajuće klase da nas okrene jedne protiv drugih. Srbi i Romi; pripadnici svih drugih nacija – ali i svih veroispovesti i seksualnih orijentacija; svi imamo pravo na dostojanstven život i vlast duguje svima nama iznalaženje sistemskih rešenja i prevazilaženje sistemskih prepreka koje stoje na tom putu.

PRL smatra da ove probleme ne možemo rešavati oslanjanjem na diktate i sumnjive procene koji dolaze od imperijalista u EU i Vašingtonu. Treba ih rešavati nezavisnom politikom i oslanjanjem na naše sopstvene snage i naš sopstveni kapacitet za solidarnost. Za nas, borba za društvo pravde i jednakosti je neodvojiva od anti-imperijalizma i borbe za narodni suverenitet.

Gradska vlast je, kao i državna, u velikoj meri pretvorena u servis za opsluživanje domaćih tajkuna i stranih investitora. Vreme je da se ova otrovna spona raskine i da naše institucije počnu da rade u interesu svih nas – obespravljene i marginalizovane većine radnika i radnica.

Pozivamo sve koji dele naš san o socijalističkom društvu na zajednički rad i zajednički nastup na gradskim izborima.

Za Beograd po meri radnog naroda – ZA PRAVEDNIJI BEOGRAD

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.