Novi zakon o štrajku nastavlja gušenje radničkih prava

1024 683 Partija radikalne levice

 

Važeći Zakon o štrajku, donet pre 22 godine, izuzetno je represivan, a već 12 godina i neustavan. Ipak, to nije sprečilo nijednu vlast od 1996. do danas da ga koristi za obračune sa radničkim buntom zbog lošeg socio-ekonomskog položaja ili sa radničkim borbama protiv korupcije u privatizaciji društvene svojine. Aktuelno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije napokon je izašlo sa nacrtom novog Zakona o štrajku – ali nacrt ne donosi nikakva značajna poboljšanja za radnike u Srbiji danas.

Kao i važeći Zakon iz 1996. godine, Nacrt je pisan za pravnike, a ne za radnike i sindikalne aktiviste, jer su mnoga uputstva nejasna, a definicije neprecizne. Iako se sada dozvoljava štrajk van kruga preduzeća, kazne za kršenje Zakona su prestroge (otkaz), poslodavac može da sabotira štrajk uslovljavanjem minimuma procesa rada, radnici u medijima nemaju pravo na štrajk (sa argumentom da obavljaju posao od “opšteg interesa”, što nakon privatizacije medija apsolutno ne stoji), a u štrajku koji organizuju zaposleni, a ne sindikat, predviđeno je da mora učestvovati većina zaposlenih, što je previsok prag. Sem toga, štrajk solidarnosti ograničen je kako vremenski, tako i na granu i region, pa tako tekstilni radnici iz Vranja, na primer, ne mogu da štrajkom podrže prosvetare u Novom Sadu.

Ministarstvo rada očigledno nije nameravalo da zaštiti ustavno pravo na štrajk, već da prepreči bunt i onih preostalih zaposlenih, pretežno u javnom sektoru, koji još uvek mogu da se suprotstave pljački javnih dobara i kršenju radnih prava. U Obrazloženju Nacrta Ministarstvo se na više mesta poziva na „standarde Evropske unije i Međunarodne organizacije rada“ bez navođenja o kojim konkretnim standardima se radi, zbog čega javnost nije u mogućnosti da proceni da li Nacrt zaista počiva na relevantnim standardima, a ne samo na interesu vlasti da spreči radnički bunt.

Predloge za otklanjanje i izmene odredaba Nacrta koje guše pravo na štrajk iznećemo u okviru javne rasprave – ukoliko takve rasprave uopšte bude.

U Beogradu, 9. maja 2018. godine

Socijaldemokratska unija
Marks21
7 zahteva
Ne da(vi)mo Beograd

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.