Koliko će proći dok ne kažemo „Izbeglice su dobrodošle“?

150 150 Partija radikalne levice

Zajednički tekst lidera i liderki Mladih evropskih socijalista povodom Dana Evrope, 9. maja. 

Danas je 9. maj, Dan Evrope. To je dan kada bi trebalo da slavimo. Evropa i njena Unija doneli su mir i prosperitet. Ali danas je slavljenje poslednja stvar koju treba da radimo. Umesto toga tugujemo. Tugujemo za hiljadama koje su umrle i mnogima koji umiru u Mediteranskom moru i duž „evropske rute“. Svakim danom dostojanstvo Evrope deluje nam sve dalje, s obzirom na kompletno slepilo vlada suočenih sa ovom velikom humanitarnom krizom. Svakim danom osećamo se sve manje ponosnim što smo Evropljani i Evropljanke kada u svojim liderima i vladama vidimo manjak humanosti, i odluku da postignu dogovor sa autoritarnom turskom vladom umesto da preuzmu odgovornost.

Ali mi odbijamo ovu situaciju. Mi ne prihvatamo ponovno postavljanje granica, koje ne samo da ograničavaju naše šanse kao mladih u Evropi, već važnije od toga, izazivaju i ugrožavaju ljudska prava na čijim osnovama je naša Unija sagrađena. Ne prihvatamo ekstremno desničarku retoriku koja pridobija ceo politički spektar, i i dalje ćemo se boriti za ideje jednakosti i solidarnosti među narodima.

Koliko će još dece i žena biti prisiljeno da ide najopasnijim putevima zato što su evropske vlade ukinule i ograničile mogućnost ujedinjenja porodica?

Koliko će još žena i muškaraca biti primorano na prostituciju jer je to jedini način da prežive, dok vlade ne omoguće tražiocima azila da žive u dostojanstvu na našem kontinentu?

Koliko ćemo još videti umrlih dok naše vlade ne kažu „Izbeglice su dobrodošle“?

Danas sa razočarenjem i besom vidimo da se većina evropskih vlada ne ponaša u skladu sa ključnim principima na kojima je EU izgrađena: humanošću, slobodom i solidarnošću među narodima. Još gore od toga: naš kontinent se ponaša kao da u sopstvenoj istoriji nismo videli dovoljno tragedija, ili kao da sve to nema nikakve veze sa mađunarodnom situacijom koja je dovela do toga da toliko porodica napuste svoje zemlje.

Kao lideri i liderke socijalističke omladine u Evropi učeni smo o važnosti da ustanemo i progovorimo za svoje ideje u skladu sa Ajnštajnovim rečima: „Svet neće uništiti oni koji čine zlo, već oni koji to zlo gledaju ne čineći ništa.“

Upravo to je ono što mi nećemo da radimo. Nećemo ostati nemi. Odbijamo ovu dramatičnu situaciju i znamo da postoji drugačiji put. U proteklim nedeljama bili smo u kampanji širom Evrope i poručili „Izbeglice su dobrodošle“. Širenjem naše poruke po Evropi, naš cilj je da fokus debate umesto straha postane odgovornost: želimo da Evropa razmotri priliv izbeglica kao moralnu obavezu i priliku. Tražimo od svih Evropljana i Evropljanki da to kažu zajedno sa nama.

Sada je trenutak da izvršimo svoju dužnost.  Ne postoji “cunami” izbeglica koje dolaze u našem pravcu. Mnogi muškarci i žene traže utočište na našem kontinentu, istina. Ali prihvatanje ljudi je izvodljivo ako uložimo odgovarajuća sredstva i tu odgovornost podelimo u Evropi. Tražimo od našim lidera i liderki da konačno počnu da rešavaju aktuelna pitanja.

Naš zahtev za evropske vlade je da konačno usvoje i primene fer i humanu politiku azila tako što će:

  • Otvoriti više legalnih ruta kako bi sprečile masovne smrti na Mediteranskom moru
  • Poštovati međunarodno pravo i u skladu sa time omogućiti izbeglicama da traže azil u zemlji koju izaberu a ne tamo gde im je rečeno da moraju. Ženevska konvencija nije samo parče papira. To je dokument proizišao iz zverstava Drugog svetskog rata. Nepoštovanje tog dokumenta je nepoštovanje naše istorije i njenih lekcija.
  • Zaustavljanje ograničenja spajanja porodica koje žene i decu tera na put
  • Stvaranje hiljade javnih poslova i poslova u civilnom društvu u Evropi u oblasti prihvatanja izbeglica i politike integracije. Od obezbeđivanja osnovnih potreba pri dolasku, vođenja kroz administrativni proces u vezi sa azilom, do organizovanog pristupa stanovanju, zdravstvu i obrazovanju: integrisanje izbeglica u evropsko društvo zahteva ljudske i finansijske napore koji mogu da stvore puno poslova za našu generaciju
  • Pokretanje hitne konferencije država članica kako bi se harmonizovalo i reformisalo evropsko zakonodavstvo o izbeglicama, posebno zamenom Dablinske regulacije koja vrši pritisak na susedske zemlje i sprečava deljenje odgovornosti među evropskim zemljama
  • Primena sankcija protiv onih zemalja koje odbijaju da prihvate izbeglice ili ih zlostavljaju
  • Borba protiv uzroka: umesto da se bore protiv tražioca azila evropske vlade moraju da se bore protiv razloga za njihovo bekstvo Stoga Evropa mora da učini sve da obezbedi mir, poštovanje ljudskih prava i smanji siromaštvo. Danas je upravo suprotno ponašanje čest slučaj.

Fabian Molina, predsednik Juso (Švajcarska)
Johanna Uekermann, predsednica of Jusos (Nemačka)
Jimmy Skenderovic, predsednik Mladih socijalista Luksemburga (Luksemburg)
Joao Torres, Generalni sekretar Mladih socijalista (Portugal)
Michael Rubin, predsedavajuća Laburističkih studenata (Velika Britanija)
Laura Slimani, predsednica Mladih evropskih socijalista
Brando Benifei, predsedavajući Parlamentarne mreže Mladih evropskih socijalista
Aaron Ooms, predsednik Mladih socijalista Belgije (Flandrija)
Maxime Felon, predsednik Mladih socijalista Belgije (Valonija)
Caroline Hill, predsednica Mladih laburista (Velika Britanija)
Benjamin Lucas, predsednik Mladih socijalista Francuske
Nenad Livun, predsednik Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske
Dimitar Mitev, predsednik ELYA (Bugarska)
Maris Sild, predsednica Socijaldemokratske omladine Estonije
Lora Lubyenova, potpredsednica Evropskog foruma mladih
Roberto Sajeva, generalni sekterat Federacije mladih socijalista (Italija)
Pol Gibert, prvi sekretar Mladih socijalista Katalonije
Luka Božović, generalni sekretar Socijaldemokratske omladine (Srbija)
Eva Indridadottir, predsedavajuća Socijaldemokratske omladine Islanda
Nino Torre Canto, generalni sekretar Mladih socijalista Španije
Jan Škoberne, predsednik Mladog foruma (Slovenija)
Hanna Huumonen, predsednik Socijaldemokratskih studenata Finske
Grace Williams, predsedavajuća Laburističke omladine Irske
Emre Yilmaz, predsednik Mladih CHP (Turska)
Julia Herr, predsednica Socijalističke omladine Austrije
Sehan Tomgusehan,predsednik Mladih CTP Kipra
Mattia Zunino, generalni sekretar Mladih demokrata (Italija)
Maja Vukčević, predsednica Socijaldemokratske omladine Crne Gore

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.