Život i zdravlje radnika u Srbiji

1024 576 Partija radikalne levice

Pitanje bezbednosti radnika, odnosno sigurnosti na radnom mestu postavi se nažalost tek kada čujemo da je neki radnik izgubio život na gradilištu.

Poslednja takva vest je stigla pre nekoliko dana, kada su mediji objavili da je radnik ciglane u okolini Aranđelovca upao u mašinu za drobljenje i preminuo na licu mesta.

Ta vest je postala toliko uobičajena da se više skoro niko i ne iznenađuje kada čuje da je radnik pao sa skele ili da ga je „progutala“ neka radna mašina.

Taj radnik dobije mesto u crnoj hronici u jednom izdanju novina i već sledećeg dana svi zaborave na njega.

Svi osim njegove porodice, za koju takođe niko ne brine nakon smrti radnika na radnom mestu.

Kod ovog problema su svi zakazali, na prvom mestu društvo koje ne shvata dovoljno ozbiljno ovaj problem, ali i inspekcije, odnosno država koja reaguje gotovo isključivo tek kada se izvrši pritisak javnosti.

Bahati investitori znaju da će uvek naći radnike, pa ih smatraju potrošnom robom i ne ulažu dovoljno u zaštitnu opremu i bezbednost, tako da ako kojim slučajem radnik i pogine, šta da se radi, zameniće ga neko drugi.

Odredbom člana 12 Zakona o radu između ostalog propisano je: „Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.“

Dakle i samim Zakonom je definisano da radnici imaju pravo na bezbednost i zdravlje na radu, ali u praksi radnici često nemaju izbora i prihvataju da rade i u najtežim uslovima kako bi prehranili sebe i svoju porodicu.

Osim što radnici u Srbiji gotovo svakodnevno ginu na radnim mestima, svakodnevno trpe i povrede na radu.
Najrazličitije povrede trpe radnici na svim poslovima, ali vrlo često ne dobiju odgovarajuću naknadu za te povrede.

Radnički štab i Partija radikalne levice (PRL) se zalažu da se radnicima obezbede bolji i bezbedniji uslovi rada, kao i jači inspekcijski nadzor nad poslodavcima, kako ne bi dolazilo do smrtnih ishoda.

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.