Prvomajski proglas PRL: RADNIČKA KLASA VAM NIJE DUŽNA!

1024 664 Partija radikalne levice

Sa čime se danas bore radnice i radnici u Srbiji?

  • Radnice i radnici u Srbiji danas žive između straha od gubitka posla i straha od naduvanih cena i dugove.
  • Radnice i radnici u Srbiji danas žive između pritiska investitora i tajkuna na radnom mestu i pritiska izvršitelja kada dođu kući.
  • Radnice i radnici u Srbiji platili su cenu mera štednje i stezanja kaiša, navodno za dobrobit zemlje. Ostali su prezaduženi i ostavljeni na milost i nemilost uterivačima dugova.

Šta smo dobili za 30 godina kontrarevolucije?

  • Umesto održive privrede i prehrambenog suvereniteta, dobili smo sklepane strane fabrike poluproizvoda, platforme u uslužnom sektoru, privatne monopole i uvoznički lobi.
  • Umesto kvalifikovanih i dobro plaćenih radnih mesta, sindikata i kolektivnih ugovora, dobili smo strane investicije sa bednim nadnicama, prekovremenim i nebezbednim radom i faktičkom zabranom organizovanja na radnom mestu.
  • Umesto rešenog stambenog pitanja i javnog sektora koji radi za društvo dobili smo bankarske dugove, nerazumne račune partijskih monopola u javnim preduzećima i privatne javne izvršitelje.

Šta je ova vlast uradila?

  • SNS je došla na vlast na obećanju da će zaustaviti privatizacionu pljačku, da će kazniti krivce i da će vratiti radnike na poslove. Krivce nisu kaznili, pljačku su nastavili, a radnike učinili jeftinom radnom snagom za strane investitore i domaće tajkune.
  • SNS nije ukinula privatne javne izvršitelje, već im je povećala ovlašćenja i nagrade kojima se dugovi udvostručuju.
  • SNS nije ukinula monopole koji kontrolišu cene životnih namirnica već je uvela nove.

Radnice i radnici nisu roblje i ne pristaju da budu roblje poslodavaca i banaka, niti plen javnih izvršitelja. Borba za bolji život radničke klase nije samo borba za bolji položaj na radnom mestu, nego i borba protiv pljačke koja nas čeka kada dođemo kući. Zato ovog Prvog maja poručujemo:

RADNIČKA KLASA VAM NIJE DUŽNA!

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.