PRL: Položaj vijetnamski radnika nije izuzetak, već pravilo

850 478 Partija radikalne levice

Partija radikalne levice podržava štrajk radnika iz Vijetnama i njihove zahteve da im se omoguće humani uslovi smeštaja i rada. Loš položaj radnika iz Vijetnama u Zrenjaninu nije nikakav izuzetak u Srbiji, već je posledica sistemskih privilegija koje se daju stranim investitorima poslednje dve decenije, odnosno privatizacije društvenih preduzeća koja je dovela do masovne nezaposlenosti. Jedina ekonomska politika koju naša zemlja vodi poslednjih dvadeset godina je privatizaciona pljačka domaće privrede i privlačenje stranih investicija na štetu radnika i radnica, i dobro je da su se mediji i organizacije civilnog društva u Srbiji zainteresovali za ovu temu koja je u našoj javnosti do sada bila tabu.

Ohrabrujemo medije i aktiviste civilnog sektora u Srbiji da nastave da istražuju u kakvim užasnim uslovima rade radnice i radnici u Srbiji u drugim fabrikama stranih investitora i na poljoprivrednim radovima ne samo u Zrenjaninu već širom Srbije. Nadamo se da se ovo interesovanje za položaj radnika i radnica neće završiti samo na onima koji rade za određene investitore, i da je ovo samo početak široke društvene debate o katastrofalnim posledicama politike privatizacije i privlačenja stranih investicija.

Medijska služba PRL,

18.11.2021.

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.