POZIV SDU SNAGAMA LEVICE NA UJEDINJENU PARLAMENTARNU BORBU

820 462 Partija radikalne levice

SLOBODA I SIGURNOST RADNIM LJUDIMA!

RAT STRAHU, PRINUDI I LAŽNIM DUGOVIMA!

 

Neizdrživ položaj radnika i radnica u našoj zemlji kao i širom sveta zahteva rešenja sa levice. Tridesetogodišnje samovlašće nacionalističke i neoliberalne političke klase, i nesmetana i neupitna primena njihovih mera, uz konstantan progon i marginalizaciju levice, opustošili su privredu i doveli sve radnike i radnice, nezaposlene kao i zaposlene, buduće kao i penzionisane, u položaj „dužnika“, ekonomski ucenjenih i zastrašenih podanika koji žive u tuđem vremenu.

Politička klasa koja je proizvela pustoš ne pokazuje spremnost čak ni da prizna poražavajući učinak svojih ideja i koncepata, a kamo li da se preispita i koriguje. Umesto součavanja sa uzrocima problema, vlasti i delovi opozicije koji slede vladajuću ideologiju neoliberalizma i nacionalizma zamajavaju javnost sa polovičnim merama „protiv korupcije“, i optužuju opljačkane i obespravljene da su lenjivci, „dužnici“ koji su sami krivi za svoj bezizlaz. Ogrezli u pljački i nesposobni za suočavanje sa stvarnošću, ideolozi i izvršioci „tranzicije u kapitalizam“ nemaju ni intelektualnu ni moralnu snagu da se uhvate u koštac sa katastrofalnim posledicama svoje vladavine. Zahtevima našeg vremena može odgovoriti samo opozicija koja je hrabra i kompetentna da traži rešenja dovodeći u pitanje kapitalizam u celini.

Ideje levice su nakon pada Berlinskog zida proterane na marginu. Srbija za proteklih trideset godina nije imala istinski levu političku partiju dovoljne snage da utiče na državne odluke. U ovom vakuumu, iz potrebe za nužnom samoodbranom, naše društvo je iznedrilo brojne leve grupe i inicijative koje su, u teškim uslovima progona i medijskog mraka, svojom borbenošću i istrajnošću u solidarnoj zaštiti društvenog interesa vremenom stekle značajno političko iskustvo, ali i značajan ugled u delovima društva do kojih je njihov rad, uprkos sistemskim preprekama, uspeo da dopre. Partija koja će biti sposobna da odgovori zahtevima našeg vremena za levim odgovorom, može se graditi samo na iskustvima i ugledu onih koji su se dokazali u vremenu u kom je govor sa levice bio nekorumpirani glas u pustinji nacionalističkih i neoliberalnih laži. Stvarna partija demokratskog socijalizma nastaće jedino na iskustvima antiratnog i antinacionalističkog pokreta iz devedesetih, radničkih borbi i levih inicijativa protiv privatizacije, studentskih borbi protiv komodifikacije znanja, lokalnih inicijativa za stvarnu samoupravu, borbi protiv investitorskog urbanizma, za vodu, grejanje i krov nad glavom u današnjoj Srbiji kapitalističke periferije porobljene dugom.

Socijaldemokratska unija je rođena u aktiratnom pokretu devedesetih, i taj deo svoje istorije smatramo herojskim. Nakon 2000. godine bili smo saučesnici pljačke društvene svojine. Taj deo svoje istorije smatramo sramnim, odbacujemo sve ideološke i kadrovske veze sa Socijaldemokratskom unijom iz vremena privatizacije i čuvamo institucionalno pamćenje na greške tadašnjeg rukovodstva kako se one više nikada ne bi ponovile. Promenom rukovodstva 2014. godine upustili smo se u antikapitalističku borbu solidarno sa drugim akterima na levici, kroz platforme za pravo na vodu, protiv investitorskog urbanizma, za krov nad glavom. Verujemo da smo u poslednjem periodu pokazali odlučnost za beskompromisni rat ne samo nepravdama današnjice, već i zabludama iz sopstvene prošlosti, kao i posvećenost dobrim tradicijama svoje organizacije.

Iskrena i odgovorna prema sopstvenoj prošlosti, osvedočena u borbi protiv rata i nacionalizma, kao i u borbi za pravo na vodu i protiv prinudnih iseljenja, Socijaldemokratska unija poziva leve snage u Srbiji da na ravnopravnim i solidarnim principima formiramo jadinstvenu organizaciju koja će imati funkciju parlamentarnog krila društvenih borbi utemeljenih na sledećim načelima:

  • Da su hrana, voda, krov nad glavom i život bez straha za sve nas i svakoga i svaku od nas najviši interes društva, i da se sva druga pitanja moraju rešavati u skladu sa tako postavljenim najvišim društvenim interesom.
  • Da se svi nelegitimni dugovi, kako lični tako i državni, moraju odmah otpisati, a da se političko-ekonomski sistem zasnovan na dugu, uceni i prinudi mora što pre ukinuti i zameniti sistemom zasnovanim na demokratiji i solidarnosti.
  • Da se borba za ostvarenje naših ciljeva može voditi isključivo uz bespogovorno poštovanje slobode govora i organizovanja za sve, uključujući i naše protivnike, kako na ulicama i trgovima, tako i u medijima i na internetu.
  • Da je, naporedo sa borbom koju vodimo u svojoj sredini, međunarodna solidarnost radnika, radnica i levih društvenih snaga u borbi protiv međunarodnog dužničkog ropstva jedini realan put ka ostvarenju naših ciljeva.

Vreme je da bauk ponovo kruži!

 

 

U Beogradu, 23. decembra 2018. godine

Kongres Socijaldemokratske unije

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.