OSNOVANA PARTIJA RADIKALNE LEVICE

842 595 Partija radikalne levice

Na 12. redovnom kongresu Socijaldemokratske unije, koji je imao izborni karakter, usvojeni su predlozi novog Programa i programskog dokumenta Deklaracije o radničkim pravima, kao i predlog novog Statuta, čime je ime stranke promenjeno iz Socijaldemokratska unija u Partija radikalne levice.

PROGRAM PARTIJE RADIKALNE LEVICE

DEKLARACIJA O RADNIČKIM PRAVIMA

STATUT PARTIJE RADIKALNE LEVICE

Usvojeni su programski ciljevi stranke u skladu sa predlogom novog Programa, promena naziva Socijaldemokratske omladine u Radnička omladina i Foruma žena u Front žena.

Kongres je predstavljao završnicu procesa ujedinjenja levih snaga u Srbiji u parlamentarnu borbu, koji je započet pozivom Socijaldemokratske unije iz 2018. godine. Taj proces je nastavljen kroz zajedničku saradnju protiv nasilnih iseljenja, protiv izgradnje minihidroelektrana, i kroz ujedinjenje pojedinki i pojedinaca iz Levog samita Srbije, Diema25, članica i članova studentskog pokreta iz Novog Sada i Beograda.

Na stranačkim izborima izabran je novi sastav stranačkih tela.

Predsedništvo Partije radikalne levice čine:

Milena Repajić (1987, Smederevo) istoričarka: „Ovu partiju vidim kao partiju antikapitalističke, i u tom smislu radikalne levice, koja se zalaže za korenitu promenu društva, kao jedinu snagu koja može da dovede do uspostavljanja demokratskog socijalizma u Srbiji.“

Isidora Aćimov (1991, Zrenjanin) studentkinja sociologije: „društvo koje je okrenuto zadovoljavanju ljudskih potreba, a ne gomilanju profita, realna mogućnost, a ne utopija.“

Ivan Velisavljević (1982, Šabac) dramaturg: „želim da predstavljam partiju koja organizuje nezadovoljne, ugrožene, obespravljene, pruža uzajamnu pomoć u borbi, staje na put izrabljivanju, moći kapitala i rastu ekstremne desnice, i doprinosi narodnom oslobođenju – u parlamentu i na ulici.“

Mina Milošević (1998, Požarevac), studentkinja dramaturgije: „Mi smo ti koji će negovati duh jedinstva i solidarnosti. Mi smo ti koji će uništiti kapitalistički princip zavadi-pa-vladaj koji izaziva mržnju i nasilje na nacionalnoj, etničkoj, polnoj, seksualnoj osnovi.“

Ivan Zlatić (1975, Čačak), aktivista: „Naša partija je u protekle četiri godine postala mesto okupljanja levih snaga u Srbiji oko zajedničke parlamentarne borbe, i stvorila prostor da se u Srbiji po prvi put nakon raspada SFRJ formira samostalna leva parlamentarna snaga, da levica više ne tavori na margini, ograničena kompromisima sa domaćim mafijaškim strukturama poput SPS, DS ili LDP, te kompromisima sa stranim interesima da se naše društvo razbije u jeftinu i poslušnu radnu snagu.“

„Partija radikalne levice se bori za socijalističko društvo zasnovano na jednakosti, solidarnosti, slobodi, demokratiji, internacionalizmu, antiimperijalizmu i antifašizmu, društvo u kojem će ljudi biti važniji od profita. Zalažemo se za Srbiju kao sekularnu republiku u kojoj su garantovani dostojanstven rad slobodan od izrabljivanja, krov nad glavom, zdrava hrana i životna sredina, besplatno zdravstvo i obrazovanje, rodna ravnopravnost i prava manjina.“

-iz programa Partije radikalne levice.

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.