Neophodna tešnja saradnja između sindikata i levih partija

1024 633 Partija radikalne levice

Od 20-22. maja 2016. godine u Velenju je, u organizaciji Socijaldemokrata Slovenije, održana konferencija socijaldemokratskih partija i sindikata sa prostora bivše Jugoslavije pod nazivom “Socijalni dijalog na Balkanu” u čijem radu su učestvovali i predstavnici Socijaldemokratske unije na čelu sa predsednikom Milošem Adamovićem.

Tokom tri dana razmenjena su mišljenja i ocene o stanju socijalnog dijaloga u državama bivše Jugoslavije i uočena je izrazita sličnost u problemima uzrokovanih dugogodišnjom ekonomskom krizom i merama štednje.

Posebno je istaknut značaj socijalnog dijaloga, u kojem se, kroz učešće reprezentativnih predstavnika – sindikata, udruženja poslodavaca i vlade, dolazi do međusobno prihvatljivih i održivih rešenja. Proces socijalnog dijaloga, istaknuto je na konferenciji, ne sme biti samo forma bez sadržine, već suštinsko mesto obavezujućih dogovora.

Obraćajući se konferenciji, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Srbije Ivica Cvetanović istakao je potrebu daljeg koordinisanog rada sindikata i partija leve orijentacije na zaštiti radničkih prava, a pogotovu u domenu prekarnog rada, koji postaje sve dominantniji oblik rada u celoj regiji.

“Subencije stranim investicijama moraju imati jasne uslove zaštita prava radnika, moraju garantavati pristojan rad, a ne kao što imamo danas u Srbiji, što vidimo iz primera Jure”, istakao je predsednik Socijaldemokratske unije Miloš Adamović i dodao neophodnost ustanovljavanja minimalne zarade na principima potrošačke korpe.

Predstavnici sindikata i socijaldemokratskih partija zaključili su da je neophodno nastaviti dalju saradnju i koordinaciju, kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti, istraživanja, kampanja i susreta na regionalnom nivou uz uključivanje još aktera sa Balkana. U okviru procesa socijalnog dijaloga na Balkanu, koji je i iniciran ovom konferencijom,  istaknuta je i potreba uključivanja predstavnika poslodavaca.
U radu konferencije učestvovali su predstavnici Saveza samostalnog sindikata Slovenije, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hrecegovine, Konfederacije slobodnih sindikata Srbije, Sindikata kulture Makedonije, Socijaldemokrata Slovenije, Socijaldemokratske partije Hrvatske, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Socijaldemokrata Crne Gore,  Socijaldemokratske partije Crne Gore i Socijalemokratske unije iz Srbije.

 

 

Info služba SDU

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.