IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STEČAJU UVODE BANKOKRATIJU

1024 725 Partija radikalne levice

Socijaldemokratska unija upozorava da, ukoliko odredbe nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je izradilo Ministarstvo privrede, stupe na snagu, nijedan radnik više neće moći da naplati zarade koje mu duguje poslodavac, a mogućnosti za reorganizaciju, nastavak rada preduzeća i očuvanje radnih mesta biće, praktično, nikakve.

 

Namera predlagača Zakona je poboljšanje položaja već osiguranih poverilaca, u koje najčešće spadaju banke, i, praktično, oduzimanje bilo kakvih mogućnosti za naplatu zaposlenima, dobavljačima i drugim malim poveriocima  preduzeća u stečaju. Pooštravanjem uslova za podnošenje plana reorganizacije, i potpunom liberalizacijom zakupa stečajnog dužnika, preduzećima u stečaju se oduzima i minimalna mogućnost da održe prava zaposlenih i kvalitet radnih mesta.

 

Socijaldemokratska unija ovakav predlog izmena Zakona o stečaju smatra pogubnim po privredu Srbije. Jedini cilj usvajanja ovakvog zakona je guranje u stečaj preostalih javnih preduzeća i prodaja njihove imovine na netranspranetnan način, po najnižim mogućim cenama. Podsećamo Vladu Republike Srbije da je njena ustavna dužnost da štiti interese građana i građanki naše zemlje, a ne finansijkih centara moći.

 

Socijaldemokratska unija upozorava sindikate, radnike i radnice, kao i sve građanke i građane Srbije da ćemo, ukoliko ovakav predlog zakona bude stupio na snagu, svi postati taoci finansijskih centara moći. U interesu svih nas je da to sprečimo.

 

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.