Programska načela

PROGRAMSKA NAČELA PARTIJE RADIKALNE LEVICE

ZA SOCIJALISTIČKO DRUŠTVO – ZA SRBIJU PO MERI RADNOG NARODA
 

2020. godine osnovana je Partija radikalne levice. Osnovali su je radnici, studenti, penzioneri; aktivisti pokreta protiv iseljenja, veterani borbe protiv pljačkaške privatizacije, borkinje za žensko oslobođenje i drugi ljudi koji prepoznaju borbu za socijalističko društvo. 

Naša partija se bori za društvo pravde, jednakosti i solidarnosti; a protiv kapitalizma, fašizma i imperijalizma. Zalažemo se za Srbiju kao sekularnu republiku u kojoj su svima zagarantovani dostojanstven rad i sloboda od izrabljivanja; krov nad glavom, zdrava životna sredina, besplatno zdravstvo i obrazovanje, ravnopravnost polova i prava manjina.

Danas, nakon više decenija društvenih katastrofa – ratova i sankcija, privatizacijske pljačke i „mera štednje“ – građani Srbije su dovedeni na rub egzistencije. Naše pravo na dostojanstven rad i platu je odavno urušeno; naše pravo na dom se svakodnevno ugrožava i poriče. Naša industrija je opustošena i rasprodata. Naše zdravstvo, školstvo i javni servisi se iz godine u godinu urušavaju sistematskim zanemarivanjem i merama štednje koja važi samo za običan narod. Demokratija je svedena na utakmicu za bogate – od radničke klase se očekuje samo da bira, pod raznim ucenama, između nekoliko predstavnika krupnog kapitala i imperijalnih interesa. Minimum socijalnog mira se kupuje tako što hiljade ljudi napušta svoju sredinu i odlazi na rad u inostranstvo – uglavnom u državama koje učestvuju u privatizacijskoj pljački i neoliberalnom razaranju Srbije. Umesto slobode izbora i ličnog razvoja, radnicima i radnicama se daje samo izbor da li će trpeti izrabljivanje u svojoj zemlji ili u nekoj drugoj.

Cilj Partije radikalne levice je da ove procese preokrenemo i da ostvarimo radikalnu promenu društva: uređenje u kojem će ljudski život i dostojanstvo biti važniji od profita krupnog kapitala. Da svima nama koji u Srbiji živimo od svog rada vratimo sigurnost, dostojanstvo i kontrolu nad svojom sudbinom.

Kapitalizam gura svet iz krize u krizu, a posledice tih kriza se posebno nameću radničkoj klasi – i posebno na periferiji, na kojoj se danas nalazi i naša zemlja. Jedini način da sprečimo još veće pustošenje i bedu je da uspostavimo kontrolu nad razvojem i organizacijom svog društva.

Za šta se borimo?

— ZA SOCIJALISTIČKU EKONOMSKU POLITIKU I PRIVREDU U SLUŽBI NARODA —
 

Borimo se da država ponovo bude garant društvenog napretka, dostojanstvenog rada i egzistencijalne sigurnosti za sve – a ne servis za opsluživanje domaćih tajkuna i stranih korporacija.

Glavne tačke našeg programa za obnovu privrede su:

 • Nacionalizacija i povratak javnog vlasništva nad energetskom industrijom, saobraćajnom infrastrukturom i drugim strateškim resursima i prirodnim dobrima;
 • Povratak velikih javnih ulaganja za obnovu infrastrukture i industrijske snage zemlje, i jačanje državnog vlasništva i učešća u svim granama industrije;
 • Preispitivanje dosadašnjih privatizacija i njihovo poništavanje gde god to društveni interes dozvoljava;
 • Iskorenjivanje nezaposlenosti kroz program zagarantovanih radnih mesta, u kojem će svim građanima Srbije biti omogućeno da nađu posao sa adekvatnom platom i dostojnim radnim uslovima;
 • Ukidanje svih „mera štednje“ donetih na štetu radnika, penzionera i socijalno ugroženih građana; obnova i proširenje javnih usluga, jačanje fonda za socijalnu pomoć i podršku ugroženima;
 • Ukidanje subvencija i poreskih olakšica za krupni kapital, koje su favorizovale korporacije na štetu radnika i malih domaćih preduzeća;
 • Uvođenje progresivnog sistema oporezivanja, s kojim bi krupni kapital i najbogatiji sloj društva bili prinuđeni da daju srazmeran doprinos javnom budžetu;
 • Povećanje minimalca na nivo prosečne potrošačke korpe i kontinuirani rast dohodaka radnika i radnica;
 • Uspostavljanje monetarnog suvereniteta i striktno regulisanje rada komercijalnih banaka;
 • Smanjenje zaduženosti privrede i zaduženosti građana;
 • Pokretanje sistema javnih trgovinskih lanaca koji bi uz politiku niskih marži omogućili malim lokalnim proizvođačima da plasiraju svoju robu, a građanima – kupovinu namirnica po priuštivim cenama.
— DA SVIMA NAMA KOJI ŽIVIMO OD SVOG RADA VRATIMO SIGURNOST, SLOBODU I DOSTOJANSTVO —
 

Promenićemo iz korena radno zakonodavstvo i staviti na prvo mesto potrebe i prava radnika i radnica, a ne hirove kapitalista. Programom zagarantovanih radnih mesta ćemo dodatno pojačati borbu protiv nezaposlenosti i loših uslova i plata.

Ugovor o radu na neodređeno mora ponovo da postane standardni i dominantni oblik zapošljavanja i u javnom i u privatnom sektoru. Zapošljavanje po „agencijskom“ sistemu ćemo iskoreniti, a druge oblike ugovora – strogo regulisati i kontrolisati.

Minimalna zarada mora da se podigne do nivoa prosečne potrošačke korpe, a država mora da se obračuna se bahatim poslodavcima, proširi kapacitete inspekcije rada i formira dodatne institucije za zaštitu radnika i radnica. Zakidanje zarada, neplaćeni prekovremeni rad, neprijavljivanje radnika, i drugi oblici kršenja radničkih prava – moraju biti strogo kažnjeni. 

U slučajevima gde privatna preduzeća ozbiljno ili neprestano krše radna prava – njihove pogone i infrastrukturu ćemo nacionalizovati, odnosno predati radnicama i radnicima na upravljanje.

Ustanovićemo, kao obavezu, najmanje dva neradna dana u toku nedelje na svakom radnom mestu, i zakonski maksimum od 35 časova rada za puno radno vreme. Ukinućemo rad nedeljom i državnim praznicima u trgovinama.

Uvešćemo instituciju radničkih saveta na radnim mestima, putem kojih će radnici i radnice moći direktno da utiču na politiku preduzeća, da se bore za svoja prava i pravedniju raspodelu dobiti, i da podstiču inovacije u proizvodnji i poslovanju.

Uvešćemo sistemsku podršku za radničko zadrugarstvo i zadrugarstva u poljoprivredi. 

Država mora da obezbedi svima dostojanstvo i sigurnost i u starosti: momentalno ćemo povećati iznose malih i srednjih penzija i ispravićemo nepravdu nanetu radnicima kojima su krize i privatizacijska pljačka otele radna mesta i oterale ih u rad „na crno“. Penzija dostojna čoveka više neće zavisiti od staža; godine starosti – 60 za muškarce, odnosno 55 za žene – će biti jedini potreban i dovoljan uslov.

— DA SVIMA OBEZBEDIMO PRIUŠTIV I SIGURAN KROV NAD GLAVOM —
 

Nijedan stanovnik Republike Srbije ne sme biti gurnut u beskućništvo ili ostavljen na milost zelenašima i predatorskim bankama; svi građani moraju da imaju siguran krov nad glavom i podršku države u rešavanju svog stambenog pitanja.

Povratićemo masovnu državnu stanogradnju za potrebe naroda i stvoriti veliki fond javnih stanova. Pokrenućemo programe podrške i sistem otkupa po pristupačnim ratama pomoću kojih će svaki stanovnik Republike Srbije moći da reši svoje stambeno pitanje.

Smanjićemo teret preskupih komunalija za obične građane i spustiti troškove stanovanja na prikladan nivo. Istovremeno, obračunaćemo se sa velikim korporacijama i milionerima koji izvrdavaju plaćanje komunalnih dugova gradu.

Oporezovaćemo investitore i firme koje koriste prazne stanove za špekulaciju i time održavaju visoke kirije i prodajne cene. Uvešćemo kontrolu kirija i ograničiti ih na maksimalni iznos od 30% prosečne zarade u tom mestu.

Zakonski ćemo zagarantovati svima pravo na dom – jednu nekretninu koja ne sme biti zaplenjena i otuđena ni pod kojim uslovima. Ukinućemo sistem privatnih izvršitelja, koji radi samo za najbogatije, i vratiti izvršni postupak pod kontrolu suda.

Borimo se za stambenu politiku koja u prvi plan stavlja potrebe i prava čoveka, a ne privatni profit investitora, špekulanata i izvršitelja.

— ZA KVALITETNO I BESPLATNO ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO I JAVNI PREVOZ —
 

Neoliberalne vlade su u prethodne dve decenije sistematski razarale naše zdravstvo rezovima – tzv. merama štednje – dok su sa druge strane trošile milione na subvencije stranim investitorima. Rezultat njihove politike je raspad javnog zdravstva i cvetanje privatnih klinika čije usluge većina ljudi u Srbiji ne može da priušti.

Prekinućemo ove otrovne mere i pokrenuti veliki projekat proširenja kapaciteta, zapošljavanja novih lekara i osoblja, i modernizacije zdravstvene infrastrukture. Adresirati stanje raspada u našim klinikama i domovima zdravlja, i preopterećenost i isrcpljenost naših zdravstvenih radnika, će biti apsolutni prioritet.

Kao i zdravstvo, i obrazovanje mora biti dostupno svima bez obzira na materijalne i druge okolnosti iz kojih dolaze. Sektor privatnog obrazovanja mora biti stavljen pod kontrolu, a javno obrazovanje obnovljeno uz pomoć strateških ulaganja – od vrtića do najvišeg nivoa – kako bi pokrilo potrebe svih roditelja i učenika.

Uložićemo u infrastrukturu škola i povećanje nastavnog kadra gde god je potrebno kako bi se odeljenja smanjila i kako bi nastavnici mogli da se adekvatno posvete svakom detetu. Nastavnicima se mora pružiti materijalna obezbeđenost, sigurnost radnog mesta, ali i autonomija u delovanju. Nastavni program ćemo obnoviti i modernizovati kako bi deca mogla da se što šire razvijaju, ali i da uče konkretne životne veštine. Štetnu praksu tzv. “dualnog obrazovanja”, u stvari legalizovanog dečijeg rada, ćemo momentalno ukinuti.

Fakultetsko obrazovanje ne sme biti privilegija bogatih i nepodnošljivi udar na džep manje imućnih porodica. PRL se zalaže za besplatno visoko obrazovanje, u potpunosti finansirano iz budžeta, kao i za unapređenje sistema studentskih domova i menzi kako bi odgovorili potrebama studenata.

Javni prevoz je danas otuđen i od svojih radnika i od korisnika, i služi samo za bogaćenje uskog kruga pojedinaca radi čijeg profita je i delimično privatizovan. Obračunaćemo se sa preskupim kartama, nekvalitetnim vozilima i nepouzdanim polascima, ali i sa lošim uslovima rada. Nacionalizovaćemo sve privatne linije i servise pri gradskom prevozu, kao i pojedine međugradske linije, i pokrenuti veliki projekat obnove i izgradnje saobraćajne, a posebno železničke, infrastrukture.

— ZA ŽENSKO OSLOBOĐENJE I JEDNAKOST —
 

Staćemo na put višedecenijskom nemaru vlasti prema problemima žena. Uvešćemo strogo i konzistentno kažnjavanje nasilja nad ženama i zlostavljanja – bilo ono na poslu, u kući ili na ulici. Država mora da žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja pruži svu potrebnu podršku i da razvije razgranat sistem sigurnih kuća i stanova za privremeni smeštaj za žrtve zlostavljanja koje nemaju gde da odu. Nijedna žena ne sme biti zarobljena u odnosu u kom trpi zlostavljanje usled nedostatka materijalne i institucionalne podrške.

Obračunaćemo se sa poslodavcima koji radnicama zakidaju deo zarade i kod kojih radnice trpe mobing, seksualno uznemiravanje ili diskriminaciju; kao i sa onima koji uslovljavaju, vrše pritisak ili otpuštaju trudnice i porodilje. Porodiljsko odsustvo ćemo proširiti na godinu i po dana za oba roditelja, tokom kojih se zarada mora isplaćivati u celosti. Poslodavce koji nisu sposobni da poštuju ova osnovna prava ćemo strogo kažnjavati. Obavezaćemo poslodavce i da svim radnicama obezbede menstrualna higijenska sredstva na radnom mestu. 

Pružićemo najširu sistemsku podršku ženama koje žele da imaju decu. Država mora da ženama obezbedi adekvatnu negu tokom i nakon trudnoće, bezbedne i udobne porođaje bez akušerskog nasilja, i svu potrebnu pomoć i edukaciju. Isto tako, žene imaju pravo na apsolutnu sistemsku podršku ako ne žele decu: prekid trudnoće mora biti dostupan, besplatan i pokriven zdravstvenim osiguranjem, kao i kontracepcija.

Obrazovni sistem ćemo prilagoditi tako da ženska deca mogu da se razvijaju ravnopravno sa muškom – da zajednički napreduju i bez razlika uče praktične životne veštine. Pored toga, obračunaćemo se i sa raširenom pojavom seksualnog uznemiravanja na fakultetima. Radićemo na stvaranju bezbedne i oslobađajuće sredine za žene, u zdravstvu, školstvu, i svim sferama društva; sredine koja će razvijati odnose poverenja i podrške i nuditi jednake resurse i mogućnosti ženama i muškarcima.

— ZA ISTINSKU DEMOKRATIJU I PRAVEDNO PRAVOSUĐE —
 

Borimo se da, za razliku od sadašnje farse parlamentarne demokratije, narod zaista odlučuje o svojoj sudbini. Težićemo demokratizaciji na radnom mestu kroz instituciju radničkih saveta, ali vlast ćemo vratiti narodu, između ostalog, i reformom izbornog sistema. Olakšaćemo osnivanje političkih partija, podnošenje izborne liste i pokretanje narodne inicijative. Uvešćemo pravosnažne i obavezujuće referendume na lokalnom i republičkom nivou.

Prekinućemo zapostavljanje manje razvijenih krajeva naše republike, a o nameni sredstava koja se opredeljuju za različite krajeve i mesta odlučivaće sami njihovi stanovnici.

Pravosuđe mora da bude ne samo efikasno, nego i pravedno — i priuštivo svima. Ukinućemo privatne preduzetnike koji parazitiraju na pravosuđu i dodatno ga otuđuju od naroda — izvršitelje, notare i stečajne upravnike — i vratiti njihove poslove u nadležnost suda. Obezbedićemo efikasnost sudova na jedini način na koji je to zaista moguće: zapošljavanjem dovoljnog broja sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja.

Ponovo ćemo uvesti radne sudove koji će moći da brzo i posvećeno rešavaju slučajeve kršenja radničkih prava. Obezbedićemo smanjenje i ukidanje sudskih taksi ljudima u skladu sa finansijskom situacijom, i besplatnu pravnu pomoć za sve kojima je potrebna — niko ne sme da trpi nezakonje od strane bogatih i moćnih.

— DA PREKINEMO ROBOVANJE IMPERIJALNIM CENTRIMA MOĆI I VRATIMO NARODNI SUVERENITET —
 

Građani Srbije u poslednjih trideset godina trpe neprestane nasrtaje na svoj životni standard i svoja osnovna ljudska i radnička prava – ne samo od strane vlasti, nego i od strane imperijalnih centara SAD i Evrope.

Zakonski okvir u Srbiji danas favorizuje strane investitore i krupni kapital; a narodu nameće ulogu jeftine i obespravljene radne snage. Pored vlasti, odgovornost za to snose i eksponenti zapadnih prestonica, kojima je dato da direktno učestvuju u donošenju zakona i „restrukturiranju“ društva. Imperijalne strukture poput USAID-a i GIZ-a instruiraju i politički, logistički i finansijski pomažu domaću neoliberalnu vlast u njenom ukidanju naših radnih prava, urušavanju naše stambene sigurnosti i rasprodaji naših javnih servisa i dobara; a birokratija Evropske unije državama nameće mere štednje, ograničava opseg javnih ulaganja i kontrolu nad sopstvenim resursima. Proces evropskih i evroatlantskih integracija nije doneo većini stanovnika prosperitet, stabilnost, pa ni demokratiju; nego sve veće siromaštvo, egzistencijalnu nesigurnost i beznađe. Zato se protivimo članstvu Srbije u Evropskoj Uniji i zalažemo za momentalni prekid evropskih i evroatlantskih integracija.

Zakoni Republike Srbije više ne smeju da se donose pod uticajem imperijalnih sila, nego u širokom i nezavisnom društvenom dijalogu. Svi postojeći zakoni koji su pisani uz učešće zapadnih “partnera” – počev od radnog i stambenog zakonodavstva – moraju se preispitati i promeniti iz korena kako bi odgovarali potrebama naroda. Mora se prekinuti i podilaženje ucenama predatorskih fondova poput MMF-a, koji svaku pozajmicu uslovljavaju privatizacijama i “reformama” na štetu građana. Uspostavljanje fiskalnog i monetarnog suvereniteta će biti jedan od prioriteta naše ekonomske politike.

PRL se zalaže za za narodni suverenitet, istinski internacionalizam i najstrožu vojnu neutralnost. Ne pristajemo na lažnu dilemu između nacionalizma i “evropskog puta”. Naša spoljna politika će biti zasnovana na interesima naroda i isključivo ravnopravnoj saradnji – sa celim svetom, a posebno sa drugim zemljama periferije i državama koje baštine socijalističku tradiciju. Uspostavljanje istinske nezavisnosti i neutralnosti mora da počne raskidanjem svih ugovora o specijalnoj saradnji sa NATO-om, kojima je vlast tokom prethodnih godina otvoreno svrstala Srbiju u NATO zonu uticaja. Pored toga, Srbija ne sme učestvovati ni u kakvim sankcijama uperenim protiv stanovništva bilo koje države.

 


Radnici, studenti, penzioneri i silom prilika nezaposleni – svi smo danas izloženi raznim pritiscima i egzistencijalnim problemima zbog nesposobnosti kapitalizma da izađe iz kriza koje sam proizvodi; kao i zbog pro-kapitalističke i anti-ljudske politike poslušničke vlasti u Srbiji.

Vreme je da dobijemo svoju partiju; a onda i da ostvarimo svoja prava i da se izborimo za državu i društvo kakvu zaslužujemo.

Naši životi – a ne njihov profit!

Za Srbiju po meri radnog naroda!

BUDI U TOKU!

Prijavi se na naš newsletter i budi u toku sa svim našim aktivnostima i novim sadržajem.